al覺an N羹fus 襤 D覺覺nda Neler Yap覺yor?

Publicis One D&A (Data&Analytics) birimi DataWise olarak TGI verileri ile 繹zel olarak haz覺rlad覺覺m覺z bu 癟al覺mada; T羹rkiyede tam zamanl覺 olarak 癟al覺t覺覺n覺 belirtenkiiler 癟al覺an kad覺nlar ve 癟al覺an erkekler olmak 羹zere iki grupta inceleniyor. Bu gruplar覺n demografik profili inceleniyor, i yaam覺 d覺覺ndaki aktiviteleri, ilgilendikleri sporlar ve tatile 癟覺kma al覺kanl覺klar覺 ele al覺n覺rken, bu konu bal覺klar覺 alt覺nda T羹rkiyenin genel durumuna g繹re en 癟ok farkl覺lat覺klar覺 noktalar da irdeleniyor.

Raporun tamam覺na Campaign T羹rkiye Dergisi Nisan say覺s覺ndan ulaabilirsiniz.

*TGI (Target Group Index) Arat覺rmas覺; T羹rkiyede her y覺l 15 ya 羹zeri 15.000 farkl覺 kat覺l覺mc覺 ile ger癟ekletirilerek yakla覺k 55 milyon kiiyi temsil ediyor ve demografik profil, 羹r羹n-hizmet kullan覺m覺, mecra t羹ketimi ve yaam bi癟imleri hakk覺nda veriler sunuyor.

Kad覺nlar gen癟 yata 癟al覺maya bal覺yor

Target Group Index Arat覺rmas覺 Spring 2016 verilerine g繹re, T羹rkiyede 18 ya 羹zeri tam zamanl覺 olarak 癟al覺t覺覺n覺 belirten kiilerin oran覺 %33 olarak ortaya 癟覺karken, bunlar覺n %5inin kad覺n, %27sinin ise erkek olduu g繹r羹l羹yor. Tam zamanl覺 癟al覺an kad覺nlar覺n gen癟 ya gruplar覺nda erkeklerin 繹n羹ne ge癟tii g繹r羹l羹yor. 18-24 ya aras覺 tam zamanl覺 癟al覺an kad覺nlar覺n oran覺 %16 iken, erkeklerde bu oran ayn覺 ya aral覺覺nda %8de kal覺yor. Erkekler bu fark覺, ilerleyen yalarda kapat覺yorlar. Sonraki yalarda tam zamanl覺 癟al覺an profilinde erkek a覺rl覺覺n覺n kad覺nlara g繹re artt覺覺 g繹r羹l羹yor. Gruplar sosyo-ekonomik a癟覺dan deerlendirildiinde, 繹zellikle tam zamanl覺 癟al覺an kad覺nlar覺n AB ses grubundaki younluu (%37) g繹ze 癟arp覺yor.

Bo zaman aktivitesi olarak TV

al覺anlar覺n bo zamanlar覺nda d羹zenli olarak yapt覺覺 aktiviteler sorguland覺覺nda, TV izlemenin ilk s覺rada geldii g繹r羹l羹yor. al覺an kad覺nlar覺n bo zaman aktivitesi olarak TV izleme younluu T羹rkiye ortalamas覺n覺n alt覺nda kal覺rken, erkeklerinki ise tam olarak T羹rkiye ortalamas覺nda seyrediyor. Kad覺nlarda bu oran %40, erkeklerde ise %45 olarak ortaya 癟覺k覺yor. Ard覺ndan akraba/tan覺d覺k/arkadalarla vakit ge癟irmek ve internete girmek geliyor. Yak覺nlarla vakit ge癟irmek, hem 癟al覺an kad覺n hem 癟al覺an erkekler i癟in T羹rkiye ortalamas覺n覺n alt覺nda kald覺覺 dikkat 癟ekiyor. al覺an kad覺nlar覺n bir bo zaman aktivitesi olarak internete girme oran覺 %17 iken, erkeklerde bu oran %13te kal覺yor. al覺an kad覺nlar覺n T羹rkiye ortalamas覺na g繹re en 癟ok farkl覺lat覺覺 noktalara bak覺ld覺覺nda, t羹m T羹rkiye ortalamas覺na g繹re daha 癟ok sinemaya gittikleri, daha 癟ok al覺veri merkezlerini ziyaret ettikleri ve daha 癟ok d覺arda yemek yedikleri g繹r羹l羹yor. al覺an erkeklerin ise T羹rkiye ortalamas覺na g繹re bo zaman aktivitelerinde daha 癟ok gazete okuduklar覺, y羹r羹y羹e 癟覺kt覺klar覺 ve spor yapt覺klar覺 g繹r羹l羹yor.

al覺an erkekler i癟in futbol ilk s覺rada

T羹rkiyenin 癟al覺an profilinin yapt覺覺 sporlar sorulduunda, erkeklerin yapt覺覺 ilk 3 spor futbol (%16), y羹r羹y羹 (%12) ve y羹zme (%9) olarak s覺ralan覺yor. Kad覺nlarda ise ilk s覺rada y羹r羹y羹 (%17) gelirken, ard覺ndan y羹zme (%11) ve bisiklete binme (%5) geliyor. T羹rkiye ortalamas覺na g繹re farkl覺laan noktalar incelendiinde 癟al覺an kad覺nlar覺n T羹rkiye ortalamas覺na g繹re daha 癟ok yoga, gym ve aerobik yapt覺覺 ortaya 癟覺k覺yor. Bu durum 癟al覺an kad覺nlar覺n d覺 g繹r羹n羹lerine ve sal覺klar覺na daha 癟ok 繹nem verdiklerini g繹steriyor. al覺an erkeklerin T羹rkiye ortalamas覺n覺n 羹zerinde kald覺覺 sporlar ise bal覺k tutma ve bilardo olarak 繹ne 癟覺k覺yor.

al覺an n羹fus tatilde dinlenmek istiyor

T羹rkiyede son 12 ay i癟erisinde tatile 癟覺kt覺覺n覺 belirten 癟al覺an kad覺nlar覺n oran覺 %28 iken erkeklerde bu oran %22. Kad覺nlar覺n ayr覺ca birden fazla tatile 癟覺kma oran覺 da erkeklerden daha y羹ksek iken iki grubun da tercih ettii tatil tipi deniz kenar覺 olarak g繹r羹l羹yor. Bu tatillerde neler yapt覺klar覺 ele al覺nd覺覺nda, her iki grubun da tatil anlay覺覺 dinlenme odakl覺 olarak ortaya 癟覺k覺yor. Ayr覺ca 癟al覺an n羹fus her seferinde tatile farkl覺 bir yere gitmeye daha merakl覺 olduunu belirtiyor. Ayr覺ca yurt d覺覺nda tatil yapma fikrine T羹rkiye ortalamas覺na oranla daha s覺cak bak覺yorlar.

2461431f-2ba0-4c5a-a078-8f170c1ed9e1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve t羹ketici i癟g繹r羹s羹 alanlar覺nda hizmet veren SMG birimidir. Reklam yat覺r覺m覺yla elde edilen deerin 繹l癟羹lmesi ve maksimize edilmesini ama癟lar.