2016’da 襤naat, Otomotiv ve 襤letiim Sekt繹rleri Reklam Yat覺r覺mlar覺n覺 Art覺rd覺

Reklamc覺lar Dernei, 2016 y覺l覺 toplam reklam yat覺r覺mlar覺n覺n % 10.96 art覺 g繹sterdiini a癟覺klad覺. 7.184 milyon TL olarak ger癟ekleen reklam yat覺r覺mlar覺 aras覺nda en b羹y羹k pay覺 g繹rsel medya ald覺. Yat覺r覺mlar ; inaat, otomotiv ve iletiim sekt繹r羹 ile y羹kseldi.

Ekonominin ve toplumun deien, gelien ihtiya癟lar覺n覺 pazarlama iletiimi 癟er癟evesinde yan覺tlayabilmek misyonuyla 33 y覺ld覺r faaliyet g繹steren Reklamc覺lar Dernei, 羹yesi olan medya ajanslar覺ndan gelen verilerle haz覺rlad覺覺 2016 y覺l覺 toplam reklam yat覺r覺mlar覺n覺 d羹zenledii bas覺n toplant覺s覺yla kamuoyuyla paylat覺.

ubat ay覺nda yap覺lan se癟imle g繹reve gelen dernein yeni d繹nem Y繹netim Kurulu Bakan覺 Nil Bac覺olu s繹zc羹l羹羹nde, Asbakan Demet 襤kiler ve Genel M羹d羹r Ayeg羹l Molunun kat覺l覺m覺yla ger癟ekleen toplant覺da, Reklamc覺lar Derneinin 105 t羹zel ve 27 ger癟ek kii 羹yesiyle sekt繹r羹 temsil eden bal覺ca STK olduuna dikkat 癟ekildi. Reklamc覺lar Dernei Bakan覺 Bac覺olu, ge癟tiimiz y覺l覺n reklam ve medya yat覺r覺mlar覺n覺 deerlendirirken mecra yat覺r覺mlar覺ndaki deiim, b羹y羹meye etki eden sekt繹rler gibi konular hakk覺nda da bilgi verdi. Medya reklam yat覺r覺mlar覺n覺n bir 繹nceki y覺la g繹re % 10.96 b羹y羹d羹羹n羹 s繹yleyen Bac覺olu, ekonomik a癟覺dan zorlu bir y覺l yaanmas覺na ramen bu alandaki istikrarl覺 b羹y羹menin s羹rd羹羹n羹 s繹yledi.

D羹nyada reklam yat覺r覺mlar覺 y羹zde 6,5 b羹y羹d羹
Reklamc覺lar Dernei Medya Asbakan覺 Demet 襤kiler toplant覺da, 2016da reklam yat覺r覺mlar覺n覺n 繹ng繹r羹ld羹羹 gibi t羹m d羹nyada yakla覺k y羹zde 6,5 b羹y羹d羹羹, 2017de ise y羹zde 6lik bir b羹y羹me beklendii a癟覺kland覺. lkeler baz覺nda reklam yat覺r覺mlar覺n覺n gayri safi y覺ll覺k harcamalara oran覺 d羹nyada ortalama binde 75 civar覺nda seyrederken, T羹rkiye’de yakla覺k binde 30-35 olarak ger癟ekleti. Ekonomik kriz yaanan 羹lkelerin Reklam Yat覺r覺m覺 / GSYH oran覺 T羹rkiyenin 羹zerinde iken, T羹rkiye’ye ilikin 2017 y覺l覺 beklentisi de binde 33 olarak 繹ng繹r羹ld羹.

襤naat, otomotiv ve iletiim sekt繹rleri reklam yat覺r覺mlar覺n覺 art覺rd覺
2016da, rekabetin youn olduu 羹癟 sekt繹rde reklam yat覺r覺mlar覺 y羹kseldi. 襤naat ve dekorasyon, otomotiv ile iletiim sekt繹rlerinde art覺 g繹zlendi.

Medya reklam yat覺r覺mlar覺 y羹kseldi
T羹rkiyede son 16 y覺ld覺r yap覺lan medya reklam yat覺r覺mlar覺 incelendiinde, ekonomik gelimeler paralelinde hareket edildii g繹zlendi. 2015 y覺l覺nda toplam 6.474 milyon TL olan medya yat覺r覺m覺, y羹zde 10.96 art覺la 2016 y覺l覺nda 7.184 milyon TL olarak ger癟ekleti.

TVler pastadaki en b羹y羹k pay覺 al覺yor, yaz覺l覺 medya d羹羹te
Yat覺r覺mlarda % 51.22lik oran ile televizyon kurulular覺 her y覺l olduu gibi en b羹y羹k paya sahip oldu. % 24 ile dijital mecralar ikinciliini s羹rd羹rd羹, 羹癟羹nc羹 s覺rada ise % 14.88 ile bas覺n reklam yat覺r覺mlar覺 yer ald覺. Televizyon reklamlar覺na yap覺lan yat覺r覺m toplam 3.679 milyon TL. Bas覺n reklam yat覺r覺m覺 ise ge癟en y覺la g繹re % 2.38 geriledi.

Radyo reklamlar覺nda art覺
A癟覺khava reklam yat覺r覺m覺 bir 繹nceki y覺la g繹re % 8.18, radyo reklam yat覺r覺m覺 ise % 21.55 artarken, sinema reklam yat覺r覺m覺 % 14,03 oran覺nda y羹kseldi. Dijital mecralar ise y覺l覺 % 16.99 b羹y羹me ile kapatt覺.

Arat覺rma Metodolojisi
TV, radyo, gazete, dergi, sinema ve a癟覺khavada yay覺nlanan reklamlar, T羹rkiyede Nielsen taraf覺ndan raporlanmaktad覺r. Reklam harcamalar覺 raporunda fiyatland覺rma, tarife fiyatlar覺na g繹re (br羹t fiyatlara g繹re) yap覺lmaktad覺r. Reklamc覺lar Derneine 羹ye medya planlama ve sat覺nalma ajanslar覺, Nielsen taraf覺ndan raporlanan br羹t reklam yat覺r覺mlar覺na, mecra baz覺nda kendi tahmin ettikleri indirimleri uygulayarak toplam net reklam yat覺r覺mlar覺n覺 hesaplamaktad覺r.

 

Kaynak: Reklamc覺lar Dernei

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve t羹ketici i癟g繹r羹s羹 alanlar覺nda hizmet veren SMG birimidir. Reklam yat覺r覺m覺yla elde edilen deerin 繹l癟羹lmesi ve maksimize edilmesini ama癟lar.