1-15 Ağustos 2015 TV Verileri

1-15 A?ustos tarihleri aras? TNS taraf?ndan dakika baz?nda raporlanan TV kanallar?n?n prime-time ve tüm gün baz?nda ve farkl? hedef kitlelerdeki (tüm ki?iler, AB SES grubu, 20 ya? üstü kad?nlar ve 20 ya? üstü erkekler) izlenme paylar?na (share%) a?a??daki tablodan ula?abilirsiniz.

11

1-15 A?ustos tarihleri aras? TNS taraf?ndan dakika baz?nda raporlanan TV kanallar?n?n prime-time ve tüm gün baz?nda ve farkl? hedef kitlelerdeki (tüm ki?iler, AB SES grubu, 20 ya? üstü kad?nlar ve 20 ya? üstü erkekler) izlenme sürelerine (dakika) a?a??daki tablodan ula?abilirsiniz.

1-15

1-15 A?ustos tarihleri aras? TNS taraf?ndan dakika baz?nda raporlanan TV kanallar?nda yay?nlanan ve farkl? hedef kitlelerde (tüm ki?iler, AB SES grubu, 20 ya? üstü kad?nlar ve 20 ya? üstü erkekler) ortalama en yüksek performansa (rating% ve share%) sahip 10 programa a?a??daki tablolardan ula?abilirsiniz.

top10

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.